Luchthavenbesluit Teuge - voornemen Gedeputeerde Staten

21-04-2021 219 keer bekeken

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 20 april 2021 een keuze gemaakt uit de scenario’s die het vertrekpunt gaan vormen voor de nadere invulling van het Luchthavenbesluit.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om elementen uit een scenario, dat invulling geeft aan hinderbeperking en een scenario, dat invulling geeft aan duurzaamheid, te verwerken.

 

Vervolgproces

Gedeputeerde Staten werken verder aan het ontwerp-luchthavenbesluit en betrekken daarbij de inzichten van Provinciale Staten.

Nadat het ontwerp-luchthavenbesluit is vastgesteld zal dit gedurende 6 weken open staan voor zienswijzen.

 

Informatie

De stukken die gepubliceerd zijn in het informatiesysteem van Provinciale Staten vindt u hier: https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/664721

Informatie over het verdere procesverloop vindt u hier:

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Omgevingsvisie-en-ruimte/DOC_Schema_Roadmap_Luchthaven_Teuge_def.pdf

 

Cookie-instellingen