College van GS stelt ontwerp-luchthavenbesluit Teuge vast

31-08-2021 57 keer bekeken

Op dinsdag 31 augustus 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp-luchthavenbesluit Teuge vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Het ontwerp-besluit en de Statenbrief kunt u hier raadplegen. U leest hoe het ontwerp-luchthavenbesluit tot stand gekomen is, welke afwegingen GS daarbij heeft gemaakt, informatie over de terinzagelegging en het vervolgproces.

Op woensdag 8 september is gedeputeerde Christianne van der Wal aanwezig in het CRO-overleg om het ontwerp-besluit toe te lichten.

Cookie-instellingen