Ontwerp-luchthavenbesluit Teuge ter inzage, online informatiebijeenkomst op 14 september 2021

09-09-2021 57 keer bekeken

Tot en met 17 oktober 2021 ligt het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage en kunnen zienswijzen ingediend worden.

De digitale versie van het ontwerp-luchthavenbesluit vindt u op de provinciale website www.gelderland.nl/lhbteuge-ontwerp 

Tijdens de inzage periode kunt u de stukken ook inzien bij de balie van het provinciehuis, Markt 11, 6811 CG Arnhem. De balie is open op werkdagen van 07.30-18.00, op vrijdag tot 17.00 uur. De stukken liggen ook ter inzage bij gemeente Voorst op de locatie Hietweideweg 20 in Twello. 

Tot en met 17 oktober kunt u met een zienswijze op het ontwerp-besluit reageren. Dat kan digitaal, schriftelijk of mondeling. 

  • Digitaal: dien uw reactie in via de website
  • Schriftelijk: stuur uw reactie aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag onder vermelding van ontwerp-luchthavenbesluit, zaaknummer 2020-007324.
  • Mondeling: neem op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Op 14 september 2021 vindt van 19.00-20.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Via een livestream kunt u deze informatiebijeenkomst volgen. Dit is de link: https://vimeo.com/event/1129172

De stukken die het college van Gedeputeerde Staten na vaststelling van het ontwerp-luchthavenbesluit op 31 augustus jl. heeft aangeboden aan Provinciale Staten kunt u hier terugvinden.

Cookie-instellingen