Resultaten belevingsonderzoek Teuge zijn bekend

12-10-2021 83 keer bekeken

De provincie Gelderland heeft een belevingsonderzoek uitgevoerd in de omgeving van luchthaven Teuge.

Onderzocht is of omwonenden hinder ondervinden en zo ja, waar die door wordt veroorzaakt. De resultaten zijn beschreven in een rapport, dat u hier kunt raadplegen (onder het kopje 'belevingsonderzoek Teuge').

Het onderzoeksrapport laat zien hoe de luchthaven Teuge en het daarmee samenhangende vliegverkeer wordt beleefd. 

Cookie-instellingen