Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over stand van zaken luchthavenbesluit

23-11-2021 62 keer bekeken

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland informeerde, op dinsdag 23 november 2021, Provinciale Staten (PS) over de stand van zaken van het luchthavenbesluit.

Hieronder volgt de tekst uit de mededelingenbrief, zoals GS dit heeft toegestuurd aan PS.

Op weg naar een Luchthavenbesluit voor de Luchthaven Teuge
Het ontwerp luchthavenbesluit voor de luchthaven Teuge heeft ter inzage gelegen van 6 september tot en met 17 oktober 2021. In deze periode zijn 26 unieke zienswijzen ontvangen van organisaties en omwonenden. Wij werken de komende tijd aan een reactienota en passen zo nodig het ontwerp luchthavenbesluit aan. En voor zover nodig vragen we advies aan een deskundig adviesbureau. Daarnaast nemen wij de bevindingen uit het belevingsonderzoek mee. Naar verwachting stellen wij in februari 2022 de reactie nota vast in combinatie met het voorstel voor een definitief luchthaven besluit en leggen dat voor aan u voor besluitvorming.

Met deze link kunt u de gehele mededelingenbrief inzien.

Cookie-instellingen