Hoorzitting Luchthavenbesluit Teuge

05-05-2022 64 keer bekeken

Op woensdag 18 mei 2022 houden Provinciale Staten (PS) een hoorzitting over het Luchthavenbesluit Teuge.

Kennisgeving hoorzitting

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben bij Provinciale Staten (PS) een voorstel ingediend over het Luchthavenbesluit luchthaven Teuge. PS zullen over dit voorstel gaan besluiten in hun vergadering van 8 juni 2022. De Statenbrief en alle bijbehorende stukken vindt u op ons Stateninformatiesysteem onder nummer PS2022-266. Onderdeel van het voorstel van GS is de zienswijzennota. In deze nota reageren GS op de ingediende zienswijzen, deze kunt u ook via de provinciale website inzien: Reactienota Ontwerp-Luchthavenbesluit luchthaven Teuge 2022 (gelderland.nl).

Op woensdag 18 mei houden PS een hoorzitting over het Luchthavenbesluit luchthaven Teuge. In deze bijeenkomst kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U krijgt dan maximaal vijf minuten spreektijd waarin u uw mening over het Luchthavenbesluit kenbaar kunt maken aan de leden van de Provinciale Staten. Mocht het aantal sprekers tijdens de hoorzitting zeer groot zijn, dan kan de voorzitter uw spreektijd beperken. De leden van de hoorcommissie zijn op de hoogte van alle ingediende zienswijzen.

De hoorzitting vindt plaats op woensdag 18 mei 2022 in Buitensociƫteit Deventer, Twelloseweg 1a, 7439 AS Steenenkamer. Aanvang: 18.30 uur (inloop vanaf 18:15 uur).

Als u tijdens de hoorzitting uw mening over het Luchthavenbesluit kenbaar wilt maken, kunt u zich aanmelden bij de griffie van Provinciale Staten (griffie@gelderland.nl). Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 16 mei 2022, 12.00 uur. Insprekers komen in volgorde van aanmelding aan de beurt.

Wilt u erbij aanwezig zijn maar niet zelf inspreken? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Meldt u zich dan even aan als toehoorder, zodat wij weten hoeveel bezoekers wij kunnen verwachten. Dat kan via hetzelfde mailadres (griffie@gelderland.nl).

In aanloop naar de besluitvorming in PS is er op woensdag 25 mei een oordeelsvormende bijeenkomst. Dan zullen vertegenwoordigers van de fracties uit PS het plan met GS bespreken. Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst kunt u niet inspreken. U kunt deze vergadering wel bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook de Statenvergadering op 8 juni 2022 kunt u bijwonen. Daarnaast zenden we beide vergaderingen live uit via onze website. Ga daarvoor naar de kalender van ons Stateninformatiesysteem.

Met vriendelijke groet,

Franske van Hooijdonk,

Griffier der Staten

 

Inlichtingen bij: Bart Smeulders, Statenadviseur| 026 359 8512 | b.smeulders@gelderland.nl

Cookie-instellingen