Provinciale Staten stellen luchthavenbesluit Teuge vast

09-06-2022 158 keer bekeken

Op woensdag 8 juni 2022 hebben Provinciale Staten (PS) het luchthavenbesluit Teuge vastgesteld.

Luchthaven Teuge ontvangt met dit besluit de aangevraagde geluidsruimte. Door het corrigeren van een fout in de Omzettingsregeling van het Rijk is deze geluidsruimte 3dB(A) minder. In het luchthavenbesluit is daarnaast opgenomen dat per 1 januari 2023 op 4 weekend-dagdelen per maand geen valschermvluchten zijn toegestaan met vliegtuigen uit geluidscategorie 1 t/m 4. Stillere vliegtuigen mogen dan wel gebruikt worden voor valschermvluchten.

Het besluit wordt binnenkort formeel gepubliceerd en treedt in werking zodra de inspectie Leefomgeving en Transport een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim afgeeft.

Voor wat betreft de Wnb-vergunning (Wet Natuurbeheer) heeft het college van Gedeputeerde Staten een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag van de luchthaven. Dit ontwerpbesluit wordt binnenkort gepubliceerd op www.overheid.nl. Net als bij het luchthavenbesluit is het mogelijk hierop een zienswijze in te dienen.  

Cookie-instellingen