Bericht van uw voorzitter

22-04-2024 19 keer bekeken

Bericht van uw voorzitter

We zijn nu alweer een tijdje op weg in 2024 en er hebben zich binnen en buiten de CRO een paar cruciale veranderingen voorgedaan. Inmiddels is er na de verkiezingen voor provinciale staten ook een nieuw college aangetreden en er een nieuwe gedeputeerde met de portefeuille luchtvaart is benoemd. De CRO hoopt, net als met voormalig gedeputeerde(n) Christiane van der Wal en Helga Witjes, ook met gedeputeerde Klaas Ruitenberg een degelijke samenwerking op te kunnen bouwen. De samenwerking van de CRO met voormalig directeur van het vliegveld, Matthijs de Haan was al buitengewoon constructief. De belangen van de CRO en die van het vliegveld lopen niet altijd parallel, maar er was altijd sprake van wederzijds respect en van een goede sfeer. Namens de CRO wens ik Mathijs dan ook veel succes in zijn verdere carrière en verwelkom ik op deze plaats graag de nieuwe directeur, Onno de Jong.

Tot zover de veranderingen buiten de CRO.

Voor de CRO staan er ook een aantal belangrijke wijzigingen op stapel. Na 4 jaar loopt mijn termijn als onafhankelijke voorzitter af. Ik heb besloten mij niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van de CRO. In de afgelopen jaren heb ik de samenwerking met de provincie Gelderland als buitengewoon moeilijk ervaren. Dit uitte zich in een bijna permanente wisseling van de secretariële ondersteuning, waardoor ik de kwaliteit van de ondersteuning naar de leden en gasten niet heb kunnen garanderen. U heeft daar wellicht ook iets van gemerkt in de wijze waarop deze website wordt bijgehouden en ververst.  Wil de CRO een effectieve commissie zijn waarbij omwonenden en gebruikers van het vliegveld optimaal worden geïnformeerd dat vraagt dat om een stevige secretaris waarop de leden en de voorzitter kan bouwen. Mijn tweede reden is het onplezierige gevoel niet als onafhankelijke voorzitter te hebben kunnen functioneren. Mijn bezwaren over de ondersteuning en dit gevoel, heb ik dan ook regelmatig bij de provincie aangekaart. Helaas heeft dat geen verandering van beleid tot gevolg gehad. En dat is spijtig. Dan blijft er uiteindelijk maar één mogelijkheid over en dat is gedeputeerde staten te laten weten dat ik niet beschikbaar ben voor een tweede termijn, in de hoop dat hiermee de urgentie tot verandering ondubbelzinnig wordt onderstreept.

Ik neem met pijn in het hart afscheid van de CRO. De samenwerking met de leden: gebruikers, directie, omwonenden, politie en gemeenten heb ik in de afgelopen 4 jaar als zeer plezierig en constructief ervaren. Mijn dank gaat dan ook uit naar alle leden en gasten van de CRO die in de afgelopen jaren bijgedragen hebben aan een goede en degelijke samenwerking. Het doel van de CRO is immers door goed overleg en wederzijdse informatie-uitwisseling elkaar standpunten beter te kunnen begrijpen en gezamenlijk actie(s) te ondernemen om de leefbaarheid en het functioneren van de luchthaven te verbeteren.

Inmiddels is het bureau Public Spirit gevraagd een nieuwe voorzitter te zoeken. Naar verwachting wordt deze, na instemming van de leden van de CRO, binnenkort door provinciale staten benoemd. Ik wens de nieuwe voorzitter en de leden en gasten van de CRO dan ook veel succes.

Cookie-instellingen