Gezamenlijke aanpak voor toekomst luchthaven Teuge

07-03-2017 286 keer bekeken

Luchthaven Teuge gaat een aanvraag voor een luchthavenbesluit indienen bij de provincie Gelderland, het bevoegd gezag voor de luchthaven. Dat is woensdagavond 22 februari overeengekomen. Luchthaven Teuge doet dit naar verwachting in de tweede helft van 2017. Voor die aanvraag wordt een marktonderzoek en een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De provincie Gelderland verwacht in 2018 het luchthavenbesluit vast te stellen.

Toegekende geluidsruimte

Doel van dit proces is een oplossing te vinden voor de in 2010 ontstane situatie, toen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu abusievelijk een grotere geluidsruimte dan beoogd had opgenomen voor de luchthaven. Nadat dit in 2016 is geconstateerd, hebben het Ministerie, de provincie Gelderland en Luchthaven Teuge overlegd hoe hiermee om te gaan, op zoek naar een uitkomst waarin alle belangen worden meegewogen. De huidige toegekende geluidsruimte blijft in stand tot het moment dat een luchthavenbesluit door de provincie Gelderland is vastgesteld en in werking is getreden.

Aanvraag luchthavenbesluit

Het marktonderzoek zal de toekomstige behoeften aan vliegbewegingen in kaart brengen. Vervolgens worden de effecten op milieu en omgeving onderzocht. De geluidsruimte die oorspronkelijk beoogd was zal als referentiesituatie worden gebruikt in de MER. Het ministerie zal ondersteuning geven aan het traject om tot een nieuw luchthavenbesluit te komen.

Inspraak

De luchthaven, de provincie Gelderland en het ministerie willen een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij zowel oog is voor de belangen van omwonenden als voor de luchtvaartsector en waarbij allen de gelegenheid tot inspraak krijgen. Ook zal het advies van december 2015 van de Stuurgroep Toekomstvisie luchthaven Teuge’ onder voorzitterschap van de heer Berends worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

CRO Teuge

De wettelijk voorgeschreven Commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO Teuge) kan tijdens het traject Gedeputeerde Staten adviseren. De CRO Teuge bestaat uit vertegenwoordigers van de luchthaven, haar gebruikers, bewoners, milieugroepen en de gemeenten Voorst en Apeldoorn.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.